Флоримекс България ЕООД изгражда нов градински център на ул. “Димитър Манчев” 3 (зад комплекс Витоша тюлипс). Във връзка с това публикуваме на Вашето внимание и на вниманието на заинтересованите лица и обществеността обявата, която следва, заедно с приложения към нея.