Производственият разсадник е ситуиран в гр. Септември, който се намира в южна България близо до Пазарджик, на около 100 км от гр. София. В нашия разсадник произвеждаме висококачествени иглолистни, широколистни дървета и храсти, вечнозелени и цъфтящи храсти на различни размери, включително едроразмерни, солитери и боскетни форми. Отглежданите растения предлагаме предимно с коренова бала или на гол корен, в зависимост от времето/сезона, вида и размера. Много видове и КУЛТИВАРИ дървесно-храстова растителност се произвеждат и продават в контейнери. Отглеждането на растения на терен ни позволява да достигнем висококачествена продукция и производство на едроразмерни и солитери. Подбираме разсадите, така че да са напълно пригодни за климатичните особености на гр. София. За по-топлолюбивите растения даваме препоръки в кои райони на страната могат да се отглеждат.

Асортиментът на отглежданата декоративна растителност е много богат – над 150 000 растения от над 200 вида и култивара:
• над 50 иглолистни вида и сорта на бала от родовете: Cedrus, Chamaecyparis, Cupressocyparis, Juniperus, Picea, Pinus, Sequoiadendron, Taxodium, Taxus, Тhuja, Tsuga;
• над 30 вида иглолистни в контейнери от родовете: Chamaecyparis, Cupressocyparis, Juniperus, Microbiota, Picea, Pinus, Sequoiadendron, Taxus, Тhuja, Tsuga;
• над 50 вида широколистни дървета на терен и в контейнери от родовете:
• Our production is a wealth of over 150 000 plants from over 200 species and cultivars: Acer, Aesculus, Betula, Carpinus, Catalpa, Corylus, Crataegus, Fraxinus, Ginkgo, Laburnum, Liquidambar, Liriodendron, Magnolia, Malus, Morus, Parrotia, Paulownia, Platanus, Prunus, Quercus, Rhus, Robinia, Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus;
• Над 80 вида вечнозелени, широколистни и цъфтящи храсти на терен и в контейнери: Aucuba, Buddleja, Lavandula, Chaenomeles, Cornus, Cotinus, Euonymus, Hibiscus, Ilex, Magnolia, Mahonia, Prunus, Pyracantha, Spiraea, Syringa, Weigela, Viburnum, Yucca and others;
• Топиарни и боскетни форми от селектирани иглолистни и широколистни видове като: Chamaecyparis, Cupressocyparis, Juniperus, Taxus, Thuja, Carpinus, Pyracantha;
• Едроразмерни дървета и солитери на терен;
• Многогодишни цветя, декоративни треви и лиани.