Фирма “Флоримекс България” извършва консултанстки и проектанстки услуги в областта на интериорното и екстериорното озеленяване, включително съгласуване на инвестиционни проекти с общинска дирекция “Зелена система” по част “Паркоустройство и благоустройство”.

В отдела за проектиране към фирмата работят четири ландшафтни архитекта, които са с изключителни познания за видовото и сортовото разнообразие на декоративна растителност и нейните изисквания, с опит в правилно й използване и поддържане.

Реализираме ландшафтни проекти, изготвени от проектантите на фирмата или по готов външен проект. Благодарение на натрупания практически опит още в процеса на проектиране се отчитат технологичните особености на изграждане и поддържане на зелени площи.

Предлагаме проектиране и изпълнение на архитектурни елементи и системи, включващи се в ландшафтния дизайн като паркова мебел, парково осветление, поливни ситеми. “Флоримекс България” ООД има дългогодишни контакти с вносители на части за поливни ситеми и системи за градинско осветление, с които осъществяваме сътрудничество с цел проектиране и изграждане на автоматизирани поливни системи и системи за градинско осветление (като наши подизпълнители). Голям е опитът в изграждането на настилки от различен тип и материали – естествен камък от различни породи, павета от естествен камък, уни-павета, клинкерни павета, щампован бетон и др.

Фирмата успешно се развива в специализираната област на проектиране и изграждане на зелени покриви от различен тип (интензивни-покривни градини, екстензивни и др.).
В процеса на изграждане използваме свои специализирани продукти като олекотените покривни субстрати на
“Флоримекс България” ООД, които отговарят на стандартните изисквания в международен план, но са на конкурентни цени за българския пазар.
Имаме готовност за прилагане на нови материали и технологии по желание на клиента.
Сред реализираните обекти на “Флоримекс България” ООД са: хотели (хотел “Перун Лодж”-гр. Банско, хотел “Паркланд”- гр. Банско), жилищно-административни комплекси и офис сгради (Есте Хоум енд Спа/ Este Home and Spa-кв. Изток и др.), много частни градини към вилни и жилищни сгради в София, Благовград, Банкя, Банско и др.
Снимки: ? Покривна градина върху подземни гаражи (Este Home & Spa-кв. Изток)
Примерен проект по част “Паркоустройство и благоустройство