Производствен разсадник ПДФ Печат Е-мейл

Производственият разсадник на фирмата, намиращ се в град Септември, има площ от 150 декара.

В асортимента на отглежданата декоративна растителност е застъпено богато видово и сортово разнообразие:

  • над 50 иглолистни вида и сорта на бала от родовете: туя (Тhuja), лъжекипарис (Chamaecyparis), смърч (Picea), цуга (Tsuga); хвойна (Juniperus), бор (Pinus), секвоядендрон (Sequoiadendron); над 30 вида иглолистни в контейнери;
  • над 130 листопадни широколистни вида и сорта дървета, вечнозелени и цъфтящи храсти: глог (Crataegus), клен (Acer), кестен (Aesculus), кълбовидна и розова акация (Robinia), къдрава и плачеща върба (Salix), чинар (Platanus), бреза (Betula), липа (Tilia), червенолистна джанка (Prunus), лирово дърво (Liriodendron), каталпа (Catalpa), плачеща черница (Morus), декоративни японски череши (Prunus), офика (Sorbus), къдрава леска (Corylus), люляк (Syringa), японска дюля (Chaenomeles), червенолистна смрадлика (Cotinus), хибискус (Hibiscus), махония (Mahonia), пираканта (Pyracantha), вайгела (Weigela), юка (Yucca).


Отглежданите растения се предлагат предимно с коренова бала или на гол корен, в ограничени периоди и само за някои широколистни видове. Много видове и сортове дървесно-храстова растителност се произвеждат и продават в контейнери.

Предлагането на растения с коренова бала или в контейнер дава възможност за закупуване и засаждане на растителен материал почти през цялата година с висока надеждност на прихващането.
Произвеждат се и бускетни форми от специално подбрани видове и сортове, главно от иглолистни. От някои видове предлагаме едроразмерни растения-солитери.

Изпълняваме поръчки на клиенти в цялата страна за доставка на декоративни видове или сортове от зададен размер директно от производствената ни площ до градинския ни център в София или до обекти.